top of page

Hej, mit navn er Bärbel.

Jeg er glad for, at du besøger min side.

Jeg har siden 2023 været så heldig at kunne bo og arbejde i Danmark. Ud over det giver mit arbejde mig meget, og jeg er meget glad for det.
Overordnet kan man sige, at jeg støtter mennesker i forskellige faser i deres liv. Her omhandler det ofte forandringsprocesser, anerkendelse af egne behov, egne ressourcer og udformning af disse livsfaser både i private og professionelle sammenhænge.
Med udgangspunkt i enkeltpersoners, pars, teams og større gruppers udfordringer og behov for afklaring tilbyder jeg coaching, mediation og teamudvikling. Jeg arbejder også som moderator og underviser.

I den forbindelse vil jeg gerne kort nævne, hvad der driver og leder mine følelser, tanker og handlinger. Det er erkendelsen af, at hvis jeg fokuserer på nuet og ser på det, der er, og ikke det, der mangler, opfatter jeg verden og også fremtiden på en mere positiv måde.

 

Bärbel Weichhaus
bottom of page