top of page

Mediation

Bärbel sidder

Mediation

 

Mediation  betyder bogstaveligt talt ”mægling”. Det er en frivillig,

udenretslig konstruktiv konfliktløsningsprocedure, hvor parterne på eget ansvar søger en mindelig løsning på deres konflikt. Derudover er det en effektiv, omkostningseffektiv og tidsbesparende metode til konfliktløsning. Mediation er mægling i en konflikt ved hjælp af upartiske tredjeparter, mediatorerne.

Mediatorerne hjælper de stridende parter med at formulere deres faktiske problemer, men også med at forstå "den anden sides" interesser og behov. Parterne i konflikten er ansvarlige for indholdet af mediationssamtalen og mediatorerne for proceduren.

Målet er at løse konflikter permanent til alles tilfredshed. Det tilstræbes at nå frem til en skriftlig aftale, som udarbejdes uafhængigt ved hjælp af win-win-metoden og underskrives af alle parter i konflikten ved afslutningen af mediationsprocessen.

bottom of page