top of page
Karate am Meer

Teambuilding

Teambuilding handler først og fremmest om at erkende, hvilke gruppedynamikker der er på spil i et team. Når grupper af mennesker arbejder sammen, er det vigtigt at analysere, hvilke personligheder med hvilke mål, formål og ressourcer osv., der har at gøre med hinanden. Det vil sige, at afhængigt af teamopgavens konstellation og sammensætningen af gruppen af mennesker, kan kvaliteten af samarbejdet og arbejdsresultaterne variere meget.


Følgende spørgsmål bl.a. kan være nyttige til afklaring: 

  •       Er teamets mål klart definerede, realistisk opnåelige, og hvordan understøttes de af teammedlemmerne?

  •       Er strategien og processernes meningsfuldhed genkendelige for teammedlemmerne?

  •       Hvordan er hierarkistrukturen i teamet?

  •       Hvem har hvilke opgaver, og er skæringspunkterne defineret?

  •       Hvem har hvilken rolle, og accepteres rollerne?

  •       Hvad er de enkelte teammedlemmers styrker og svagheder?

  •       Hvilke kommunikationskanaler bruger teamet?

  •       Hvordan håndterer teamet konflikter og mulige indbyrdes konkurrence?
     

Det er her, teambuilding kommer ind i billedet. Den beskriver de processer, som et team gennemgår, og hvordan de individuelle processer og strukturer i gruppen kan tilpasses og optimeres. Hvis de enkelte teammedlemmers faglige, tidsmæssige og personlige ressourcer passer optimalt sammen med hele teamets, vil teamet kunne nå sine egne mål gennem udnyttelsen af gruppeintelligensen.
 

Tillidsfuld og anerkendende interaktion med hinanden samt evnen til at kommunikere klart og åbent om konflikter er vigtige kendetegn hos succesfulde teams. Forskellige metoder, tiltag og aktiviteter er med til at støtte teamet i deres forandringsproces.

 

bottom of page